?

Log in

My Empire Of Dirt [entries|friends|calendar]
My Liars Chair

[ website | Club Kaos (Geil!) ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[15 Oct 2005|01:36pm]


VAN ASBECK • DEN BOER • BOS • DJAJADININGRAT • DONKER
GRIJSEELS • GROEN • HEESTERMAN • KUIJK • RICHTER • SMORENBURG
VOLLEBREGT • VOS • DE VRIEND • ZEEUW VAN DER LAAN
37 comments|post comment

[09 Oct 2005|10:54am]
Er gebeurt veel, maar er zijn geen foto's van.
En zonder foto's, leest niemand je post.
15 comments|post comment

[15 Sep 2005|10:43am]
HJ B. Smorenburg
Westerstraat 37E
2613RE
Delft
9 comments|post comment

Metaphore [11 Sep 2005|12:50am]
Te koop:

- Auto zonder moter
- Fiets zonder trappers
- Gitaar zonder snaren.

Alles is licht beschadig door stevig gebruik.
Maar als jij de gaten opvult kun je zeker wat mee.
10 comments|post comment

[18 Aug 2005|09:43am]
Vanavond vertrek ik naar Delft.
Morgen Delft - Tilburg
Tilburg - Alphen
Zondag terug naar Delft.
Vrijdag weer thuis.

Alle Lowlanders en Pukkelaers, veel plezier!
4 comments|post comment

In navolging van chaosmo doe ik ook eens verliefd. [28 Jul 2005|05:13pm]
[ mood | loved ]
AL elf maanden en vijf dagen mijn geweldige vriendinnetje.

+ Ze woont al de hele week bij mij in huis!
+ Volgende week een weekje samen kamperen!
+ De week daarna nog een week bij mij.
[edit]Wil je een kaartje ontvangen, comment even je adres :)[edit]
17 comments|post comment

[27 Jun 2005|04:03pm]
Ik kots op mijn emo-reinvention.
Welkom terug bij Bart.
Niet hip, wel friendsonly.
Vragen en adden dus :)
51 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]